ประกาศ !! โรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษา ขอความร่วมมือจากผู้ปกครอง ตามประกาศการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 วันที่ 1 มิถุนายน 2564

ประกาศ ณ วันที่ 14 พฤษภาคม 2564 (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมโปรดคลิก!!)