โรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษา เป็นเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ บริหารจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาลและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สู่ความเป็นสากลตามวิถีความเป็นไทย ครูมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีความเป็นเลิศทางวิชาการ ก้าวทันเทคโนโลยีและมีจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม


 กิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปีการศึกษา 2562
การแข่งขันรายการแม๊กซ์พลอยส์​ ครอสเวิร์ดเยาวชนชิงแชมป์ประเทศไทย​ ครั้งที่​ 31​
โรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษาได้รับโล่เกียรติยศพร้อมประกาศนียบัตรในฐานะมีคะแนนพัฒนาการรวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้เพิ่มขึ้นเป็นอันดับ 1 และกลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์เพิ่มขึ้นเป็นอันดับ 1 และประกาศนียบัตรมีคะแนนพัฒนากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์เพิ่มขึ้นเป็นอันดับ 2
ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการคณะครูและนักเรียนโรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษาร่วมงานลอยกระทง ประจำปี 2561 วันที่22 พฤศจิกายน 2561
ผลงานนักเรียนที่ภาคภูมิใจ
26 มิถุนายน 2561 วันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติด
ผ้าป่าศิษย์เก่า แสดขาว ชมพูดำ 14 เมษายน 2561
กิจกรรมวันครู ครั้งที่ 62 วันที่ 16 มกราคม 2561
มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดย พลตรีสุริยนต์ เฉียงตะวัน ผู้แทนพระองคื มอบผ้าห่มพระราชทาน ณ หอประชุมโรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษา วันที่ 22 ธันวาคม 2560
ทำบุญ อาคาร40ปี และประชุมผู้ปกครอง 2/2560
กิจกรรมกีฬาพัฒนาคุณธรรม วันที่31-2พฤศจิกายน 2560

 

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์


โรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษา
67 หมู่ 8 บ้านโคก ตำบลบ้านโคก อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น 40160
โทรศัพท์/โทรสาร 043-216158 มือถือ 082-1141140